Etelä-Suomen Keittiömestarit ry

on toiminta-periaatteeltaan humanitäärinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsenistönsä kädentaitoja, ammattitaitoa ja yhteistyötä.

Esittely

Etelä-Suomen Keittiömestarit on toimintaperiaatteeltaan humanitäärinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsenistönsä kädentaitoja, ammattitaitoa ja yhteistyötä. Yhdistys toimii myös yhteistyökanavana alan muihin järjestöihin.

Yhdistys kuuluu Suomen Keittiömestareiden Liiton ( SKM ) kautta Pohjoismaiden Keittiömestareiden Liittoon ( NKF ) sekä Kokkien Maailmanliittoon ( WACS ) .

Jäsenistöön kuuluu ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja muiden ruokapaikkojen keittiömestareita, pääkylmäköitä ja vuoromestareita. Lisäksi osa jäsenistöstä toimii alan oppilaitoksissa opettajina ja ohjaajina sekä muissa alaan liittyvissä toimipaikoissa erilaisissa tehtävissä. Jäsenet järjestävät myös konsultaatiotilaisuuksia, myyjäisiä, messu-, ja ruokaesittelyjä.

Yhdistys pyrkii järjestämään matkoja kansallisiin ja kansainvälisiin gastronomia-, messu-, ja kilpailutapahtumiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Jäsenistön sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen on osa yhdistyksen toimintaa, jonka puitteissa järjestetään yhteisiä tutustumis- ja vapaa-ajanvietto tilaisuuksia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka omaa keittiömestarin tai pääkylmäkön ammattipätevyyden, on toimessa oleva keittiömestari ja on toiminut vähintään kaksi vuotta esimiestehtävissä. Lisäksi pitää olla kahden yhdistyksen jäsenen suositus liittymisestä yhdistykseen.

Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi, jolloin ei edellä mainittuja kriteereitä vaadita. Kannatusjäsenellä on samat edut kuin varsinaisella jäsenelläkin, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa joissa joudutaan äänestämään.